Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 mei 2020

Vliegbewegingen Lelystad Airport

De grote lijnen in het nieuws rondom Lelystad Airport en de bijbehorende vliegbewegingen zijn natuurlijk te volgen via de diverse (audio-visuele) media. Zoals bekend komen de eerste kritische vragen ten aanzien van de uitbreiding/opening van Lelystad Airport vanuit D66 Vechtdal, Dalfsen. De gevolgen van deze kritische vraagstelling zijn gevoegelijk bekend: steeds weer uitstel van de opening Lelystad-Airport, maar vooral ook het feit dat berekeningen van effecten op de leefomgeving nogal eens niet, of niet helemaal kloppen en overgedaan moeten worden.

Uit een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Volksgezondheid en Milieu en de MER (commissie Milieueffectrapportage) (eind maart 2020): “De Commissie voor de milieueffectrapportage en het RIVM hebben samen de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport geëvalueerd. De depositie van stikstof is onderschat en iets hoger dan de grens waarboven een natuurvergunning nodig is. De Commissie en het RIVM kijken daarnaast vooruit. Zij adviseren de minister om eenduidige instructies te geven voor toekomstige stikstofberekeningen van vlieg- en wegverkeer.

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vroeg de Commissie en het RIVM de stikstofberekeningen van Lelystad Airport te evalueren. Dit is gedaan naar aanleiding van de kritiek van de Raad van State op het Nederlandse stikstofbeleid en die van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) op het milieueffectrapport. De minister heeft gevraagd om aan te geven wat dit betekent voor toekomstig stikstofonderzoek.”

Hoog Overijssel, de stichting die actief is in onder meer het Vechtdal, heeft de krachten al vroeg gebundeld en werkt nu samen met andere stichtingen zoals Laag Vliegen Nee. Nederland breed werken al dit soort stichtingen nu samen in SATL, Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen.

Een aantal van u zal gebruik gemaakt hebben van de door de SATL aangeboden zogeheten stuitingsbrief, waarin bij het ministerie wordt aangekondigd dat mensen zich het recht voorbehouden om een claim in te dienen voor zogeheten planschade. Dat moest omdat dat recht aan een termijn van jaren na vaststelling van het plan gebonden is.

Voor al het nieuws kijkt u op SATL, Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen: www.satl-lelystad.nl.

Inmiddels bereiden actiegroepen zich gedegen voor op eventuele juridische procedures. Zo hebben Hoog Overijssel (www.hoogoverijssel.nl) en Laag Vliegen Nee hun statuten gewijzigd zodat Hoog Overijssel civielrechtelijke procedures kan voeren en Laag Vliegen Nee de bestuursrechtelijke. Die laatste gaan over natuurvergunningen en milieu.

Thema

Lees meer