Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022

D66 Vechtdal (Dalfsen, Ommen, Hardenberg) zet fors in op een lokale duurzame toekomst, in
duidelijke taal.

D66 Vechtdal, Dalfsen-Ommen-Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke
leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden
getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het
verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. D66 Vechtdal heeft twee versies: het
verkiezingsprogramma, én het verkiezingsprogramma in duidelijke taal, op het zogeheten B1-
niveau. Heldere keuzes, heldere richting: ‘laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. In dat
algemene programma hebben de drie afzonderlijke gemeentes hun eigen accenten gezet, dus
er zijn ook D66 Vechtdal Dalfsen-Ommen-Hardenberg programma’s.

Investeringsagenda
D66 kijkt verder dan het hier en nu. Daarom wil de partij in Dalfsen, Ommen en Hardenberg in
samenwerking met de raad en het college een lange termijn investeringsagenda in (2022-2032)
opstellen. Dat wordt een agenda die gericht is op de vier grote thema's die Nederland in de komende
jaren gaan bezig houden: de energietransitie op lokaal niveau, verduurzaming van de groene
omgeving met een goede balans tussen natuur/wonen/werken, versterking en innovatie van de
infrastructuur (weg, water, spoor en digitaal), en de landbouwtransitie waarin ruimte is voor duurzaam
ondernemerschap en nieuwe verbindingen.

Jongeren, sport- en cultuur
De corona pandemie heeft benadrukt hoe belangrijk gezondheid is, gezondheid van lichaam en geest.
D66, jong geleerd is oud gedaan, wil dat iedere jongere t/m 17 jaar een bijdrage krijgt in het
lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging. Daarmee wordt ook het verenigingsleven
gestimuleerd en versterkt.
Met ‘een leven lang bewegen in een vitaal Vechtdal’ benadrukt D66 hoe bewegen bijdraagt aan een
betere algehele gezondheid, en voor kinderen daarnaast ook aan de algehele ontwikkeling. Het
aanbod van bewegen (sporten) moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Hetzelfde
geldt voor cultuur. Cultuur verbindt, draagt bij aan de kwaliteit van leven en versterkt het creatieve
vermogen en is daarmee verbindend in onze samenleving.

Wonen
Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. Een veranderende samenleving heeft andere
woonwensen. Wanneer je als jongere uit huis wil, of als oudere kleiner wilt wonen, moet je lang
zoeken. Er moet meer gebouwd worden, juist voor deze groepen. Daarnaast worden vooral mensen in
de oudere woningen onevenredig hard getroffen door stijging van de energieprijzen. D66 wil onder
meer nieuwe woningen, inbreiden voor uitbreiden, bestaande woningen verduurzamen en wil bouwen
naar behoefte en doorstroming. D66 heeft een open houding voor woningsplitsing en ‘flexwonen.’

Participatie

D66 hecht waarde aan het werken aan een integer, betrouwbaar en transparant bestuur dat in
gelijkwaardigheid met de inwoners samenwerkt. D66 wil samen met burgers plannen en nieuwe
(innovatieve) ideeën voor het leefgebied en beleid binnen de gemeentegrenzen ontwikkelen. De
politiek kan dat niet alleen. D66 wil experimenten starten met buurt en dorpsbudgetten en wil
groenadoptie mogelijk maken. Daarnaast wil D66 dat inwoners vooraf via burgerraadpleging een stem
krijgen, mét daarnaast vanuit de politiek veel aandacht voor de stem van jeugd.

Kijkje nemen?
D66 Vechtdal Verkiezingsprogramma 2022-2026
D66 Vechtdal Verkiezingsprogramma 2022-2026 B1-niveau

Gepubliceerd op 30-01-2022 - Laatst gewijzigd op 30-01-2022