Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Besluit en geluid N348 bij Lemelerveld

Column Ben Schrijver, D66 Dalfsen in de Sukerbiet

De Provincie Overijssel heeft in 2010 een besluit genomen over de N348 Ommen-Lemelerveld-Raalte.

Om de weg veiliger en beter te maken en de omgeving leefbaarder. Met o.a. tunnels, nieuwe afslagen, 70 km tussen de nieuwe afslagen bij Lemelerveld, stil asfalt enzovoort.

En de gemeenteraad van Dalfsen heeft in 2015 (agendapunt 5) het bestemmingsplan N348 vastgesteld.

Met een stemverklaring van de heer Jan Rooijakkers van D66 waarin hij aandacht vraagt voor de beperking van geluidsoverlast voor de inwoners van Lemelerveld. Terug te zien, te horen en te lezen in het archief op de website van de gemeente Dalfsen op:

https://ris.dalfsen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/28-september/19:30/Bestemmingsplan-N348-Lemelerveld-en-N348-Landschaps-en-beeldkwaliteitsplan-op-Hoofdlijnen/

Is dat wat besloten is door Provincie Overijssel en Gemeente Dalfsen in het gezamenlijke project N348 ook zo uitgevoerd als de bedoeling was? Of is de werkelijkheid toch anders? Het lijkt er wel op….

In een column in de Dalfser Courant heb ik daar op 28 april aandacht aan besteed. De reacties daarop zijn reden om er nog dieper op in te gaan.

Bij alle onderzoeken voor de besluitvorming is er namelijk uitgegaan van een snelheidsbeperking tot 70 km per uur tussen de nieuwe afslagen bij Lemelerveld.

Die maximumsnelheid van 70 km per uur is ook inderdaad een tijdje met verkeersborden aangegeven. In “stilte” (zonder publiciteit) zijn die borden echter weer weggehaald. Het verkeer gaat nu met minimaal 80 km per uur over de N348 door Lemelerveld. Dat betekent extra geluidsoverlast voor omwonenden. Geluidsoverlast die volgens het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel juist beperkt zou moeten worden. Een besluit met een snelheidsbeperking tot 70 km in het centrum van Lemelerveld waar de gemeenteraad van Dalfsen in 2015 mee instemde.

Als u last heeft van verkeerslawaai, dan kunt u dat melden bij de wegbeheerder. Meestal de gemeente, de provincie of het Rijk. Een rijksweg mag maar een bepaalde hoeveelheid geluid maken. Het zogenaamde geluidproductieplafond. Veroorzaakt een rijksweg meer geluid, dan moet de wegbeheerder ingrijpen. Bijvoorbeeld door een geluidsscherm te plaatsen. De provincies en de gemeenten maken elk een eigen actieplan. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De gemeenten bedenken acties tegen geluidsoverlast van alle geluidsbronnen in de gemeente. De provincies maken een actieplan voor de provinciale wegen.

Maar wat als de provincie onvoldoende opkomt voor de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners van onze gemeente? Komt de gemeente dan vervolgens op voor de gezonde leefomgeving van de eigen inwoners? Zoals dat het geval zou zijn als het een bedrijf betreft die de veroorzaker is?

D66 Dalfsen heeft in mei 2019 schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Dalfsen over de extra geluidsoverlast bij de noordelijke afslag van de N348 bij Lemelerveld. Daar waren oorzaken aan de orde die tot nu toe maar deels weggenomen zijn. Nu hebben we vragen gesteld aan de Provincie Overijssel. En we bezinnen ons nog op de rol en verantwoordelijkheid van onze gemeente voor een gezonde leefomgeving, zonder slaapverstoring en verminderd woongenot. Wilt u iets vragen of meedelen?

Neem dan contact op met Ben Schrijver, Fractievoorzitter van D66 Dalfsen

email b.schrijver@raaddalfsen.nl of bel even 06-81424409.

Gepubliceerd op 24-06-2021 - Laatst gewijzigd op 24-06-2021