Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 november 2017

D66 Vechtdal: Verbinden voor een vitale groene groei in het Vechtdal

D66 Vechtdal ziet de gemeente als een plek waar mensen in verbinding samen leven, wonen en werken en waar men omziet naar elkaar. Kwetsbare groepen verdienen de aandacht. Het verkiezingsprogramma ‘Verbinden voor een vitale groene groei in het Vechtdal’ geeft aan waar D66 Vechtdal voor staat Verbinden, duurzaamheid en zorg voor elkaar staan aan de basis voor beleid en besluitvorming van D66 Vechtdal.

Duurzaamheid en circulaire economie zijn belangrijk vindt D66 Vechtdal. Wij moeten zorgvuldig omgaan met onze omgeving door weinig te vervuilen en door hergebruik. Dit is in het belang van alle huidige en toekomstige inwoners, onze kinderen en kleinkinderen. Economische groei is gewenst voor werkgelegenheid en welzijn, waarbij het uitgangspunt is dat die groei tegelijkertijd ook duurzaam is.
D66 Vechtdal hecht veel waarde aan het investeren in talent van jongeren. Goed onderwijs en kansen op de arbeidsmarkt zijn nadrukkelijk verweven. In het jeugdbeleid krijgen kinderen die opgroeien in armoede extra aandacht. Alle kinderen verdienen een goede startpositie,
Onder het motto ‘een leven lang sporten’ wil D66 Vechtdal dat in de gemeentes een breed aanbod is dat voor iedereen toegankelijk is.
D66 hecht aan het instand houden van bibliotheken die uiteraard wel meegaan met nieuwe behoeften.
Het blijft zoeken naar de beste manier om maatwerk te leveren voor alle mensen (oud en jong) die extra zorg nodig hebben. Voor D66 Vechtdal is het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk in staat worden gesteld om zelf de regie te voeren.

Mobiliteit, gezonde bodem en wonen
D66 Vechtdal stelt voor de noodzakelijke mobiliteit tussen kernen en buitengebied, zowel voor inwoners als toeristen, veiligheid voorop. Dat betekent onder meer logische overzichtelijke kruisingen, zo min mogelijk kruisingen van fietsverkeer door het autoverkeer en fietsroutes moeten aangepast worden aan de moderne, bredere en snellere, fiets.
Een gezond evenwicht tussen het milieu, het produceren van voedsel en de gezondheid rust volgens D66 Vechtdal op vier pijlers: een gezonde bodem, voedingskwaliteit en duurzaamheid, gezond leven en een natuurlijke omgeving (recreatie). Gemeentes kunnen bijdragen door bijvoorbeeld: betrekken van agrariërs bij groenbeleid en natuurbeheer, het initiëren van kenniscentra en het stimuleren van aankoop en consumptie regionale producten en die ook landelijk promoten.
D66 Vechtdal wil dat gemeenten met flexibel en duurzaam bouwen aan de woningbehoefte gaan voldoen. Technisch gezien gaat bouw 30 tot 50 jaar mee, de inrichting en het gebruik van gebouwen moet levensloopbestendig worden vormgegeven.

Dalfsen
D66 Dalfsen legt voor de raadsperiode na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de nadruk op duurzaamheid, beslissingen die generatiebestendig zijn, economische groei op het principe van de circulaire economie en zorgbudgetten die voor het grootste gedeelte efficiënt bij de doelgroepen terecht komen. D66 Dalfsen zet uiteraard haar constructieve werk voort met betrekking tot de aanvliegroutes vliegveld Lelystad en het luchtruimbesluit in Nederland. Ben Schrijver is lijsttrekker voor D66 Dalfsen.

Hardenberg
De D66 kandidaten voor de gemeenteraad in Hardenberg gaan met hun verkiezingsprogramma ‘Voor elkaar’ richting gemeenteraadsverkiezingen 2018. De focus ligt op leefbaarheid in iedere buurt, zorg voor ouderen, jeugdzorg, duurzaamheid en ruimte voor ontwikkeling. D66 Hardenberg wil onder meer dat de gemeente gaat investeren in grootschalige energieprojecten. Het streven is om in 2040 100% duurzaam opgewekte energie aan te bieden en energieneutraal te bouwen. Jacco Rodermond is lijsttrekker voor D66 Hardenberg.

Ommen
D66 Ommen legt de nadruk op wonen en leven, de inrichting van het centrum (autoluw), jeugd en jongeren (betaalbare starterswoningen, huur en koop), recreatie en toerisme, natuur en agrarische sector en pleit voor een betrokken en aanspreekbare overheid. D66 Ommen streeft naar een klantgerichte en efficiënte gemeentelijke organisatie die stabiel financieel gezond moet worden om op eigen benen te kunnen staan. Henri Mors is lijsttrekker voor D66 Ommen.