Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 januari 2018

Algemene Afdelingsvergadering en Nieuwjaarsreceptie 12-01

Agenda AAV 15 op 12 januari 2018
Aanvang 20:00 uur Lokatie: De Wiekelaar; G.W. Spiegelstraat 6; Oudleusen

1. Opening
2. Verslag vorige AAV.
3. Indien van toepassing: aanpassing(en) aan verkiezingsprogramma laten vaststellen.
NB. Door de ontwikkelingen bij de BOH is het mogelijk dat de fracties van Ommen en/of Hardenberg nog een kleine aanpassing op het VP willen voorstellen. Dit zal nog voor de vergadering worden gemeld.
4. Resultatenrekening 2017, Balans begin en eind 2017, verslag kascie, decharge penningmeester en benoeming nieuwe kascie.
5. Presentatie campagneplannen door de campagne-coördinatoren t.w.
– Dalfsen: Ben Schrijver / Harmen Prins,
– Hardenberg: Edwin Westerhoff / Jacco Rodermond en
– Ommen: Arjan IJspeert / Henri Mors.
6. Rondvraag.

Aansluitend nieuwjaarsreceptie